ลูกค้าสัมพันธ์

แผนกลูกค้าสัมพันธ์และcall center

ปรีดาภรณ์ ฉอ้อนชม

PREEDAPORN CHAONCHOM

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

วรรณิสา นาคพลี

WANNISA NARKPREE

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

พรพิมล ศรมีฤทธิ์

 

เจ้าหน้าที่ Call Center