Interior


ห้องโดยสาร
ปฏิวัติแนวคิดแห่งดีไซน์เบาะนั่งผูั้โดยสาร ดีไซน์เบาะนั่งแบบพิเศษ ช่วยเพิ่มพื่นที่ระหว่างเบาะหนังและเบาะหลัง
เพื่อความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยารด้านหลังการออกแบบคอลโซลหน้า
การออกแบบคอลโซลหน้า เชื่อมคอลโซลกลาง พร้อมจัดวางอุปกรณ์ควบคุมในตำแหน่งที่ควบคุมง่าย และยังมีพื้นที่วางสัมภาระส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ ให้ความรู้สึกถึงความล้ำหน้าความพิถีพิถันในการออกแบบของวิศวกร ทำให้ผู้ขับรู้สึกดีทุกครั้งที่นั่งในห้องโดยสาร
พื้นที่เก็บของด้านหลัง
เบาะหนังแบบแยกพับ 60:40 รองรับทุกความต้องการแห่งไลฟ์ สไตล์ที่แตกต่างด้วยดีไซน์เบาะหลังที่สามารุปรับเปลี่ยนรูปแบบ ได้อย่างอิสระ พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างจุใจ ตอบรับความสุขด้วย พื้นที่เก็บสัมภาระที่กวว้างขวาง สามารถจุถุงกอล์ฟได้มากถึง 3 ถุง


หน้าจอ Display แสดงข้อมูลการชับขี่
หน้าจอแสดงข้อมูลที่ล้ำหน้าให้ข้อมูลที่หลากหลาย ดูง่ายช่วยผู้ชับให้สามารถชับขี่รถได้อย่างที่ใจต้องการทั้งเน้นแรงเน้นประหยัด หรือเน้นเงียบ